sowie

Edukacja

Ostatnio komentowane
Publikowane na tym serwisie komentarze są tylko i wyłącznie osobistymi opiniami użytkowników. Serwis nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za ich treść. Użytkownik jest świadomy, iż w komentarzach nie może znaleźć się treść zabroniona przez prawo.
POLECAMY
2012-02-01 15:26

 
Dolnośląskie Centrum Informacji Zawodowej i Doskonalenia Nauczycieli w Wałbrzychu rozpoczęło realizację wielonarodowego, partnerskiego projektu, którego celem głównym jest wypracowanie narzędzi, które pozwolą szybko reagować na potrzeby szybkiej reakcji pracodawców na zmieniającym sie bardzo dynamicznie rynku pracy. W realizacje projektu zaangażowanych jest 17 partnerów zagranicznych m.in. z Austrii, Czech Włoch Słowenii i Ukrainy. Projekt pod nazwą EconomicEducational Territorial – Structure miał swoją inaugurację pod koniec maja w Wiedniu. – Najważniejsza rzecz, którą chcemy zrobić, to wyeliminowanie podstawowych trudności związanych z ogólnym brakiem spójności między systemem edukacji, potrzebami rynku pracy oraz regionalną polityką- mówi koordynator projektu Rafał Kieca. Uczestnicy projektu będą wymieniali się doświadczeniami w tym zakresie. Wspólnie skupią się na dopasowaniu wielu elementów edukacji i rynku pracytak, aby w sposób innowacyjny, ciągły i dynamiczny można było dopasowywać kwalifikacje siły roboczej do potrzeb rynku. – Z doświadczeń naszych partnerów jasno wynika, że jak przychodzi kryzys na rynku gospodarczym, to w pierwszej kolejności zamykane są nierentowane zakłady pracy - mówi Kieca. 

czytaj więcej... (kliknij)

2012-02-01 15:24

 13-letnia Marta Flis zdobyła Grand Prix XI edycji konkursu plastycznego dla dzieci i młodzieży pt. „Kocham moje miasto”. Zwycięska praca to intrygujące spojrzenie na park w Rusinowej. – Jesteśmy zbudowani poziomem dzieł, których autorzy mimo młodego wieku, wykazali się sporą dojrzałością plastyczną, spostrzegawczością i oryginalnością. To, co zaprezentowali, dowodzi, że czują się związani z Wałbrzychem – powiedziała Barbara Mucha-Brodzińska, przewodnicząca jury. Na konkurs zorganizowany przez nauczycielki Szkoły Podstawowej nr 21 we współpracy z Muzeum Okręgowym, wpłynęło 296 prac, a ich autorami byli uczniowie od klas zerowych do gimnazjalnych. Nagrodzono 44 autorów, a 16 wyróżniono. Laureaci otrzymali okolicznościowe dyplomy i upominki.
ŹRÓDŁO:30MINUT

ARCHIWUM