sowie

Czerwiec 2010r. - Newsy, informacje z regionu Wałbrzycha i okolic

Ostatnio komentowane
Publikowane na tym serwisie komentarze są tylko i wyłącznie osobistymi opiniami użytkowników. Serwis nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za ich treść. Użytkownik jest świadomy, iż w komentarzach nie może znaleźć się treść zabroniona przez prawo.
POLECAMY
Testowanie rynku pracy
2012-02-01 15:26

 
Dolnośląskie Centrum Informacji Zawodowej i Doskonalenia Nauczycieli w Wałbrzychu rozpoczęło realizację wielonarodowego, partnerskiego projektu, którego celem głównym jest wypracowanie narzędzi, które pozwolą szybko reagować na potrzeby szybkiej reakcji pracodawców na zmieniającym sie bardzo dynamicznie rynku pracy. W realizacje projektu zaangażowanych jest 17 partnerów zagranicznych m.in. z Austrii, Czech Włoch Słowenii i Ukrainy. Projekt pod nazwą EconomicEducational Territorial – Structure miał swoją inaugurację pod koniec maja w Wiedniu. – Najważniejsza rzecz, którą chcemy zrobić, to wyeliminowanie podstawowych trudności związanych z ogólnym brakiem spójności między systemem edukacji, potrzebami rynku pracy oraz regionalną polityką- mówi koordynator projektu Rafał Kieca. Uczestnicy projektu będą wymieniali się doświadczeniami w tym zakresie. Wspólnie skupią się na dopasowaniu wielu elementów edukacji i rynku pracytak, aby w sposób innowacyjny, ciągły i dynamiczny można było dopasowywać kwalifikacje siły roboczej do potrzeb rynku. – Z doświadczeń naszych partnerów jasno wynika, że jak przychodzi kryzys na rynku gospodarczym, to w pierwszej kolejności zamykane są nierentowane zakłady pracy - mówi Kieca. 


 - Kolejnym krokiem winno być błyskawiczne zamykanie w szkołach tych kierunków nauczania, które generują nowe kadry do, tak naprawdę, zamkniętych już zakładów- dodaje koordynator. Wśród projektowych partnerów są tacy, którzy już niejednokrotnie walczyli ze zmianami systemu edukacji w oparciu o zmiany gospodarcze. – To np. Włosi. Są też tacy, którzy będą z tej wiedzy czerpać pełnymi garściami. W tym gronie jesteśmy my, ale także Słowenia i Czechy. Sytuacja jest bowiem w tych krajach bardzo podobna – relacjonuje Kieca. Dolnośląskie Centrum Informacji Zawodowej i Doskonalenia Nauczycieli w Wałbrzychu jest odpowiedzialne w projekcie za kierowanie akcjami pilotażowymi wdrażającymi narzędzia wypracowane w ramach projektu (przetestowanie narzędzi i polityk dotyczących rynku pracy). W najbliższym czasie w naszym regionie zorganizowane zostanie spotkanie, które przybliży mieszkańcom podregionu wałbrzyskiego, lokalnym władzom, przedstawicielom biznesu oraz edukacji cele projektu „ET – Struct”, a także korzyści dla regionów objętych jego działaniem. Projekt rozpoczął się w styczniu 2010 roku i potrwa do końca 2012 roku. Całkowity koszt projektu wyniesie ponad 2,5 miliona euro. Projekt realizowany jest w ramach programu Central Europe i jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. źródło:30minutWróć
dodaj komentarz | Komentarze: